top of page

Täby Ryttarsällskaps målsättning och verksamhet

Vi är idag ca 750 medlemmar som består av de som rider på ridskolan, har egen häst på anläggningen, engagerade vuxna samt ryttare och intressenter från andra anläggningar.

Inom ridklubben arbetar vi för att våra medlemmar ska uppleva sin fritid på Täby Ryttarcenter som meningsfull och utvecklande.

Vi strävar efter att åstadkomma en välkomnande och trygg atmosfär där man kan utvecklas både inom ridsport och personligt.


Det är du som är medlem som kan vara med och påverka ridklubbens inriktning.

Ridklubbens målsättning är att måna om medlemmarnas intressen, genom att:

  • Hålla hög kvalitet inom vår tränings- och tävlingsverksamhet

  • Skapa klubbkänsla 

  • Komplettera ridskolans verksamhet

  • Åstadkomma ett brett engagemang hos medlemmarna.

Ridklubben och Ridskolan

Täby Ryttarcenter AB, ridskolan, ägs och drivs
av Christina Bengtsson.
Täby Ryttarsällskap, ridklubben, är en ideell medlemsförening, fristående från ridskolan.
 

Ridskolan och ridklubben är alltså olika verksamheter men arbetar i ett nära samarbete.
Ridklubben bygger på helt ideellt arbete och drivs av styrelsen som väljs av medlemmarna på årsmöte.
Verksamheten omfattas bland annat av ungdoms-sektionen, utbildningsverksamhet, tävlingssektionen samt en nybildad vuxenkommitté.

Hösten 2010  flyttade vi till en nybyggd anläggning i Efraimsberg/Karby i Täby.

bottom of page