top of page

Styrelsen

Här är Täby Ryttarsällskap styrelse år 2023

Mimi Nordling, ordförande

070-7507428, mimi@tailorevents.se

Margaretha Schmidt, Vice ordförande

Caroline Anzalone, Kassör

Inger Nilsson, Ledamot

Charlotte Periasamy, Ledamot

Maria Frejd, Suppleant

Frida Martinsson, Suppleant

Ekonomi

Ewa Forsman, revisor

Annica Edgren, revisorsuppleant

bottom of page